«Հայու գեն». մե՞մ, թե՞ գիտական իրականություն

 

Աննա Նազարյան
«Ռադիոլուր»

 

Ինչ է գենետիկ հիշողությունը և որքանովէ հետազոտությունը հնարավորությունտալիս պարզելու ազգային ինքնատիպությունը: Գենետիկն ասում է, որհայերը շատ հետաքրքիր են գենետիկհետազոտության համար ողջ աշխարհում: «Ռադիոլուր»-ը զրուցել է մարդաբան-գենետիկի հետ:

«Այստեղ տոպրակներով գանգեր են, 5 գանգէ. ես եմ պեղել Արթիկից: Մի երկու ատամ ենքառանձնացնելու, դրանից փոշի ենք սարքելուև ԴՆԹ ենք պոկելու: Ուզում ենք պարզել  վաղմիջնադարում գենետիկականհատկությունները ձերն են, իմն են թե ումն ենՄեր մարդաբանական լաբորատորիան է: Ոսկորները տարել են մեր աշխատակիցները  լաբորատորիա, որ  հետազոտությունանենք»:

 

Մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտիբավականին հին շենքում Մարդաբան,  կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի ԳԱԱ մոլեկուլյարկենսաբանության ինստիտուտի լաբորատորէթնոգենետիկայի լաբորատորիայի վարիչԼևոն Եպիսկոպոսյանը պատմում է իրհերթական հետազոտության մասի:

«Ինչո՞ւենհետաքրքիր:Մերտվյալներըվկայումեն, որհայժողովուրդըհինժողովուրդէ: Մենքունենքստույգապացույցներևշուտովլույսաշխարհկբերենք»,- պարզաբանում է պրոֆեսորը:

Մինչ հայկականառանձնահատկություններինանդրադառնալը, պրոֆեսոր ԼևոնԵպիսկոպոսյանը աշխատասենյակ է մտնում, արագ արագ հավաքում սեղանին դրվածթղթերը.

 

Լ.Ե-Սրանք վիզայի թղթերն են,- ասումէպրոֆեսորը:

Ա.Ն.-Գնո՞ւմ եք երկրից, —հարցնումեմ:

Լ.ԵՏո չէ: Թույլ մարդիկ են գնում:

Ա.Ն.-Հայերնուժե՞ղ են:

Ա.Ն.Լեռնային ժողովուրդներն  ենուժեղ, օրինակ Տիբեթի: Հայերը մի այլառանձնահատկություն ունեն, մենք 5 հազար տարի առաջ ենքպետականություն ունեցել: Դաապացուցում է ոչ միայն գենետիկհետազոտությունը, որը կատարվել է2016 թվականին, այլև լեզվով էորոշվում: Անաչառ մոտեցում է տեղիունեցել, և դա լավ է, Անգլիայումէկատարվել մասնակցել ենանգլիացիները, լիբանանցիները, գերմանացիներն ու իտալացիներն ենկատարել մեր նյութերով»: 

Ա.Ն.-Ինչով են տարբերվում հայերը:

Լ.Ե-Հայերը կարողացել են պահպանելիրենց գենետիկական հատկությունները, և դրանքով տարբերվում ենհարևաններից: Վերջին 5 հազարտարվա ընթացքում մենքչենքշփվել: Վերջին 1000 տարվա ընթացքումներխուժումներ են եղել, բայց չենքխառնվել: Թուրքական արխիվները, երբբացվեցին մեկ տարի առաջ , պարզվեց, որ 4.5 մլն մարդ այս կամ այն կերպհայկական ծագում ունի: Թուրքիան 500 տարվա պատմություն ունի: Երբ մենքաշխատում ենքմեր գործընկերներիհետ, տեսնում ենք, որ իրենց արևելյանմասը շատ մոտ է հայերին գենետիկորեն, մոտ 70-80 տոկոս է, որը արթնացնել էպետք: Ըստ այդմ, մենք չպետք է ասենքԹուրքիա, դա Արևմտյան Հայաստանն է:

Հայերն ունեն պարբերական հիվանդություն,դրանով տարբերվում են,- ասում է:

Գենը ունի նաև հիշողություն, պրոֆեսորըզրույցի վերջում հետաքրքիր մի դիտարկումէ անում: Հայ ժողովուրդը պետք է շատհաղթանակներ ունենա, որպեսզի մոռանադառը անցյալը:

http://www.armradio.am/hy/13435#.XOARGNYNgow.facebook

Be the first to comment on "«Հայու գեն». մե՞մ, թե՞ գիտական իրականություն"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


ԴԻՏԵԼ